Członek komitetu redakcyjnego
[Member of editorial board]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)