Współprowadzenie konferencji miedzynarodowej
[.]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Białorusko-polskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe
Miejsce: Mińsk