"Dziady" Adama Mickiewicza w nowych realizacjach teatrów polskich i białoruskich
["Dziady" by Adam Mickiewicz in new productions of Polish and Belarusian theaters]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Białorusko-polskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe
Miejsce: Mińsk