Polskie ślady na Białorusi
[Polish footprints in Belarus]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Chełm