Na styku kultur i tradycji. Literackie i kulturowe dziedzictwo Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża"
[At the interface between cultures and traditions. Literary and cultural heritage of the Belarusian Literary Association "Bialowieza"]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki