Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej