Estetyzacja i mitologizacja historii w powieści Wolhi Ipatawej Złota kapłanka Aświnów
[Aestheticization and Mythologization of History in the Novel Zalataya zhryca Ashvinau by Olga Ipatova]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Białorutenistyka Białostocka (ISSN: 2081-2515)
Rok wydania: 2017
Tom: 9
Strony od-do: 11-21
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest powieści Wolhi Ipatawej Залатая жрыца Ашвінаў. Przedmiotem szczegółowej analizy są użyte przez białoruską powieściopisarkę strategie rekonstruowania przeszłości, a także poetyka i estetyka utworu. Historia w analizowanej powieści ma charakter fragmentaryczny, odczytywana jest przez pryzmat świadomie uruchamianych mechanizmów mitologizacyjnych, których znaczenie utrwalone jest, co prawda, w świadomości zbiorowej, ale które wymagają aktualizacji i nowej interpretacji.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Siwek",
title = "Estetyzacja i mitologizacja historii w powieści Wolhi Ipatawej Złota kapłanka Aświnów",
journal = "Białorutenistyka Białostocka",
year = "2017",
pages = "11-21"
}

Cytowanie w formacie APA:
Siwek, B. (2017). Estetyzacja i mitologizacja historii w powieści Wolhi Ipatawej Złota kapłanka Aświnów. Białorutenistyka Białostocka, 11-21.