Estetyzacja i mitologizacja historii w powieści Wolhi Ipatawej Złota kapłanka Aświnów
[Aestheticization and mythologization of history in the novel Zalataja zhryca Ashvinau by Olga Ipatova]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi
Miejsce: Warszawa