Członek rady naukowej
[Member of the Scientific Council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Language Culture Politics: International Journal