Na styku historii i legendy. "Czarna księżna" Wolhi Ipatawej
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe”
Miejsce: Wisznice