Simwolika rekwizyta w sowiriemiennoj biełorusskoj dramaturgii
[The symbolism of theatrical properties in contemporary Belorussian drama]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Białystok
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze
Strony od-do: 149-164