Członek rady naukowej
[Member of the Scientific Council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Language, Culture, Politics. International Journal (ISSN: 2450-3576)