Twarze i maski. O prawdzie (w) poezji (na przykładzie twórczości Jana Czykwina),
[Faces and masks. About the truth in poetry (A case study of output of Jan Czykwin)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2016
Tom: 64
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 123-135
Streszczenie: W artykule podjęto rozważania nad zagadnieniem prawdy w twórczości poetyckiej Jana Czykwina. Przyjęta perspektywa badawcza w sposób oczywisty nawiązuje do koncepcji filozoficznej Józefa Tischnera, zaprezentowanej w dziele Filozofia dramatu. Zaczerpnięte z fenomenologii, egzystencjalizmu, hermeneutyki i dialogiki inspiracje filozoficzne Tischnera, jakże są istotne dla zrozumienia fenomenu ludzkiej osoby. Antropologia filozoficzna, zaproponowana w tej książce, zakłada, że człowiek jest istotą dramatyczną, której dramat toczy się w przestrzeni dobra i zła. Bohater wierszy Czykwina to człowiek dążący do rozszyfrowania tajemnicy życia, odnalezienia duchowego pierwiastka ukrytego w materii i będącego przyczyną wszystkiego, co jest dostrzegalne zmysłami. Próbuje dotrzeć do tajemnicy transgresji, uchwycić czas przechodzenia od życia do śmierci.
Słowa kluczowe: poezja, dialog, prawda, twarz, maska, człowiekCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Siwek",
title = "Twarze i maski. O prawdzie (w) poezji (na przykładzie twórczości Jana Czykwina), ",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2016",
number = "7",
pages = "123-135"
}

Cytowanie w formacie APA:
Siwek, B. (2016). Twarze i maski. O prawdzie (w) poezji (na przykładzie twórczości Jana Czykwina), . Roczniki Humanistyczne, 7, 123-135.