Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach Końcówka Samuela Becketta i Wieczór Alaksieja Dudaraua
[Imperfect senility. The experience of senility in dramas Endgame by Samuel Beckett and Evening by Aleksiej Dudarau.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia (ISSN: 0137-1150)
Rok wydania: 2016
Tom: 163
Strony od-do: 377-388
DOI: 10.19195/0137-1150.163.32Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Siwek",
title = "Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach Końcówka Samuela Becketta i Wieczór Alaksieja Dudaraua",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia",
year = "2016",
pages = "377-388"
}

Cytowanie w formacie APA:
Siwek, B. (2016). Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach Końcówka Samuela Becketta i Wieczór Alaksieja Dudaraua. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, 377-388.