Strategie metateatralne we współczesnym dramacie białoruskim
[Metatheatrical strategies in contemporary Belarussian drama]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Białorutenistyczne (ISSN: 1898-0457)
Rok wydania: 2016
Tom: 10
Strony od-do: 183-195
Streszczenie: W artykule została podjęta analiza zjawiska metateatralności we współczesnym dramacie białoruskim. Źródła konstrukcji metateatralnych sięgają intermediów. Tak jak one mają na celu urozmaicenie sztuki ramowej, dlatego dużą rolę odgrywają w nich piosenki, taniec, wstawki muzyczne, konwencjonalne scenki. Drugim typem, wywodzącym się z prologów, jest motyw teatru w teatrze wykorzystywany często do zaprezentowania poglądów artystycznych autora. Metadramatyczność trudno rozpatrywać jedynie w kategoriach formalnych, choć niewątpliwie zmienia ona stylistykę tekstu dramatycznego. Wprowadza jednocześnie wartościowanie estetyczne (wierne lub karykaturalne, groteskowe odbicie rzeczywistości zewnętrznej lub rzeczywistości dzieła) oraz – co wydaje się najważniejsze – staje się wyrazem filozofii i światopoglądu autora, wyrazem sposobu, w jaki dostrzega on i interpretuje kluczową relację między światem rzeczywistym a światem przedstawionym.
Słowa kluczowe: metateatralność, intermedium, groteska, historia, dramat
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/sb/article/download/3591/3223
DOI: 10.17951/sb.2016.10.183Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Siwek",
title = "Strategie metateatralne we współczesnym dramacie białoruskim",
journal = "Studia Białorutenistyczne",
year = "2016",
pages = "183-195"
}

Cytowanie w formacie APA:
Siwek, B. (2016). Strategie metateatralne we współczesnym dramacie białoruskim. Studia Białorutenistyczne, 183-195.