Beata Popławska

 

2010 - Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie o profilu humanistyczno-językowym

 

2010 – 2015 – Filologia niderlandzka, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia I i II stopnia) – uzyskany tytuł magistra

 

2011 – 2016 - Filologia romańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia I i II stopnia) – uzyskany tytuł magistra

 

luty 2016 – asystent w Instytucie Językoznawstwa KUL (w Katedrze Języka Niderlandzkiego)

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Specjalność: językoznawstwo niderlandzkie/francuskie

 

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo niderlandzkie, językoznawstwo kontrastywne, frazeologia.

 

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020 11:44