Beata Popławska
mgr Beata Popławska
asystent - Katedra Języka Niderlandzkiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: beata.poplawska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0196-2378