Beata Popławska

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Specjalność: językoznawstwo niderlandzkie/francuskie

 

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo niderlandzkie, językoznawstwo kontrastywne, frazeologia.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019 14:05