Beata Popławska

Lexicale vergelijkingen met dieren in het Nederlands, Frans en Pools
[Lexical comparisons with animal names in Dutch, French and Polish]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Universitatis Carolinae Philologica (ISSN: 0567-8269)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 149-159
Streszczenie: Porównania zleksykalizowane są częścią frazeologii. Mają one często swoją stałą strukturę, a ich znaczenie jest lub powinno być łatwe do zrozumienia, ponieważ dany przymiotnik lub czasownik odnosi się do cechy zwierzęcia, która jest przecież ludzką metaforą (np. uparty jak osioł, pływać jak ryba ). Dlatego zostało przyjęte, że większość porównań będzie postrzegana jako całkowicie przejrzysta (doorzichtig). Niniejszy artykuł wyjaśnia następujące pojęcia frazeologiczne: przejrzystość (doorzichtigheid), kompozycyjność (compositionaliteit) i motywację (gemotiveerdheid). Badanie zawęża się do określonej grupy zwierząt: a mianowicie do zwierząt gospodarskich. W oparciu o niderlandzkie porównania ze zwierzętami zostały wyszukane ich francuskie i polskie odpowiedniki. W artykule przedstawiono również wyniki badań i wnioski.
Słowa kluczowe: porównanie, nazwy zwierząt, frazeologia, niderlandzki, francuski, polski
DOI: 10.14712/24646830.2018.62Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Popławska",
title = "Lexicale vergelijkingen met dieren in het Nederlands, Frans en Pools",
journal = "Acta Universitatis Carolinae Philologica",
year = "2018",
number = "4",
pages = "149-159"
}

Cytowanie w formacie APA:
Popławska, B. (2018). Lexicale vergelijkingen met dieren in het Nederlands, Frans en Pools. Acta Universitatis Carolinae Philologica, 4, 149-159.