Beata Popławska

Het probleempje van Le Petit Prince in vertaling
[The ''little'' problem of ''Le Petit Prince'' in translation - diminutives translated from French to Dutch and Polish]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 170-180
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zdrobnień w polskim i niderlandzkim tłumaczeniu francuskiej noweli pt. Mały Książę (Le Petit Prince) Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Po przedstawieniu podstawowych zasad tworzenia zdrobnień w języku francuskim, niderlandzkim i polskim, z uwzględnieniem ich podziału i funkcji, podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czy liczba zdrobnień w obydwu przekładach jest równie niewielka jak w tekście oryginału - główny cel badania. Mały Książę to nowela przeznaczona (w pierwotnym założeniu) dla dzieci, dlatego zdrobnienia odgrywają w niej istotną rolę. Również z tego powodu ważny jest sposób, w jaki polscy i holenderscy tłumacze noweli rozwiązali problemem renderowania zdrobnień.
Słowa kluczowe: zdrobnienia, Mały Książę, przekład polski i niderlandzki, analiza porównawcza
DOI: 10.18290/rhCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Popławska",
title = "Het probleempje van Le Petit Prince in vertaling",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2018",
number = "5",
pages = "170-180"
}

Cytowanie w formacie APA:
Popławska, B. (2018). Het probleempje van Le Petit Prince in vertaling. Roczniki Humanistyczne, 5, 170-180.