Beata Popławska

Lexicale vergelijkingen met dieren in het Nederlands, Frans en Pools.
[Lexical comparisons with animals in Dutch, French and Polish.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Trefpunt Praag 2018. Zesde doctorandi- en habilitandicolloquium Centraal-Europa
Miejsce: Praga
Nazwa jednostki: Ústav germánských studií FF Univerzity Karlovy