Beata Popławska

Nu komt de aap uit de mouw: een analyse van idiomen met dierennamen in het Nederlands, Frans en Pools
[To let the cat out of the bag. An analysis of idioms with animals in Dutch, French and Polish]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2016
Tom: 64
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 105-113
Streszczenie: Artykuł opiera się na badaniu niderlandzkich frazeologizmów z elementem zwierzęcym, które zostały porównane z ich polskimi, francuskimi i angielskimi odpowiednikami. Tekst zawiera informacje z zakresu frazeologii: rodzaje frazeologizmów, podział, charakterystyka, etc. Artykuł opiera się m.in. na głównych wnioskach z pracy magisterskiej, w celu udowodnienia faktu, iż obydwa języki germańskie tj. j. niderlandzki oraz j. angielski, wykazują wiele podobieństw w dziedzinie frazeologii. Zakładamy również, że język francuski wywiera pewien wpływ na język niderlandzki. W każdym z ww. języków występują liczne frazeologizmy, które zawierają nazwę zwierzęcia. Zarówno we frazeologii jak i w bajkach możemy zaobserwować, że dane zwierze jest uosobieniem pewnych cech człowieka.
Słowa kluczowe: związki frazeologiczne, element zwierzęcy, frazeologia, języki obce, porównanie
Dostęp WWW: https://www.ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/6455/6250
DOI: 10.18290/rh.2016.64.5s-8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Popławska",
title = "Nu komt de aap uit de mouw: een analyse van idiomen met dierennamen in het Nederlands, Frans en Pools",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2016",
number = "5",
pages = "105-113"
}

Cytowanie w formacie APA:
Popławska, B. (2016). Nu komt de aap uit de mouw: een analyse van idiomen met dierennamen in het Nederlands, Frans en Pools. Roczniki Humanistyczne, 5, 105-113.