2020

Prace licencjackie
 • Funkcje przedmiotów magicznych w baśniach Hansa Christiana Andersena
 • Motyw XIX-wiecznej struktury miasta w twórczości Caleba Carra i Rhys Bowen
 • "Matka" Lucjana Rydla. Próba edycji
Prace magisterskie
 • Listy redaktora "Przeglądu Powszechnego" ks. Jana Pawelskiego do Elizy Orzeszkowej. Edycja

2019

Prace licencjackie
 • Szkice włoskie (Rzym, Florencja) Aleksandra Świętochowskiego – próba edycji
 • Książeczka Halusi Bronisławy Ostrowskiej - próba edycji
 • Listy Ludwika Jenikego i Wincentego Korotyńskiego do Elizy Orzeszkowej - próba edycji
 • Szkice włoskie Aleksandra Świętochowskiego - wybór. Próba edycji krytycznej
 • Kroniki Bolesława Prusa z 1905 roku opublikowane w "Gońcu Porannym" - próba edycji
 • Władysław Stanisław Reymont, Z pamiętnika - próba edycji
 • Józef Bohdan Dziekoński „Trupia głowa na biesiadzie. Fantazja z podania gminnego” – próba edycji
 • Kroniki Bolesława Prusa z 1904 r. opublikowane w "Gońcu Porannym" i "Gońcu Wieczornym" - próba edycji

2018

Rozprawy doktorskie
 • Edycja listów Leopolda Méyeta do Elizy Orzeszkowej z lat 1878-1888
 • Środowisko urzędnicze w twórczości Elizy Orzeszkowej
 • Czciciel potęgi" Elizy Orzeszkowej – między historią antyczną a mitem

2017

Prace magisterskie
 • Kategoria czasu w powieściach "Nad Niemnem" i "Bene nati" Elizy Orzeszkowej
 • Obraz lidera w powieściach Bolesława Prusa
 • Obyczajowość przełomu XIX i XX wieku w nowelistyce Włodzimierza Perzyńskiego
 • Obraz miłości romantycznej w twórczości Ferdynanda Hoesicka
 • Problem młodopolskiej korespondencji sztuk na przykładzie „Wiosennego poranka" Antoniego Kamieńskiego