2017

Prace magisterskie
 • Stroje w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej w kontekście mody II połowy XIX wieku
 • Problem patriotyzmu w wybranych dziełach Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza
 • Kod westymentarny w trylogii "Walka z szatanem" Stefana Żeromskiego
 • Motyw melancholii w nowelistyce Gabrieli Zapolskiej
 • Kreacje kobiet i mężczyzn w nowelistyce Kornela Makuszyńskiego. Wybrane zagadnienia
 • Motyw utracjuszy w prozie Bolesława Prusa. Wybrane realizacje

2016

Prace magisterskie
 • Doświadczenie metafizyczne w twórczości modernistek. Wybrane zagadnienia w dziełach Bronisławy Ostrowskiej i Marii Komornickiej.
 • Edycja krytyczna "Menażerii ludzkiej" Gabrieli Zapolskiej.
 • "Lalka" - problemy edycji
 • Sofía Casanova. Portret reportażystki
 • Obraz relacji rodzinnych na podstawie wybranych "Nowel" Marii Konopnickiej
 • Choroby dziecięce w literaturze polskiej i obcej w II połowie XIX wieku
 • Świat smaków w epopejach szlacheckich ("Pamiętniki kwestarza", "Pamiątki Soplicy" i "Pan Tadeusz")

2015

Prace magisterskie
 • Motywy religijne w twórczości Marii Komornickiej.
 • Jana Augustynowicza i Zygmunta Chełmickiego kreacje księży

2014

Prace magisterskie
 • Kapłan, literat i podróżnik. O autokreacji w notatkach z podróży Księdza Zygmunta Chełmickiego "W Brazylii"
 • Studium postaci na przykładzie zbioru "Pani Teodora. Nowele" Józefa Weyssenhoffa.
 • Problem tożsamości w "Drzewach" Feliksa Brodowskiego.
 • Obraz mężczyzny w "Historiach o Pajacach" Juliusza Germana
 • Wybory etyczne bohaterów trylogii "Walka z szatanem" Stefana Żeromskiego