2014

Prace magisterskie
 • Kobieta-prowokator w cyklu powieściowym "Laus feminae" Jerzego Żuławskiego i "Faunessach" Marii Jehanne Wielopolskiej

2013

Prace magisterskie
 • Wątki wigilijne w twórczości pisarzy przełomu XIX i XX wieku (Bolesław Prus, Adam Szymański, Adam Grzymała-Siedlecki, Władysław Reymont, Tadeusz Rittner)
 • Kobiety w prozie Marii Jehanne Wielopolskiej
 • Motyw granicy w wybranych utworach kresowych Włodzimierza Odojewskiego
 • Relacje rodzinne w powieściach Tadeusza Rittnera
 • Postać kobiety egzotycznej w twórczości Wacława Sieroszewskiego
 • Kulturowy aspekt słownych obrazów w twórczości Josifa Brodskiego
 • "Rozmyślania" Bronisławy Ostrowskiej w kontekście poetyki gatunku i twórczości autorki
 • Listy Władysława Maleszewskiego do Elizy Orzeszkowej. Próba edycji
 • Świat apteki i aptekarzy na podstawie powieści Wacława Gąsiorowskiego pt.: Pigularz.

2012

Prace magisterskie
 • Transformacja postaci fantastycznych we współczesnej kulturze popularnej (literatura – film - widowisko) na przykładzie postaci skrzata
 • Role kobiet w kulturze na podstawie wybranych dzieł Sandora Maraiego
 • Biografia jako czynnik kulturotwórczy na przykładzie pisarstwa Hansa Christiana Andersena
 • "W ciemnej głębinie duszy". Figura otchłani w powieści "Nietota. Księga tajemna Tatr" Tadeusza Micińskiego

2011

Prace licencjackie
 • Obraz Wigilii w twórczości Bolesława Prusa i Adama Szymańskiego
 • Formy życia duchowego w kulturze mieszczańskiej na podstawie "E.E." Olgi Tokarczuk
 • Depozytariuszka wiedzy tajemnej. Postać czarownicy we współczesnej kulturze w świetle wybranych realizacji filmowych i literackich
 • Kreacja wdowy w literaturze pozytywizmu. Wybrane przykłady
 • Postać famme fatale w kulturze modernizmu i postmodernizmu w "Prądzie Zatokowym" i "Apokryfie Agłai" Jerzego Sosnowskiego
 • Obraz kultury miasta Lublina w twórczości Józefa Czechowicza