2018

Prace magisterskie
 • Bankowość centralna w Polsce - geneza i perspektywy rozwoju
 • Budowla w podatku od nieruchomości
 • Opodatkowanie rolnictwa w Polsce
 • Przywileje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w Polsce
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

2017

Prace magisterskie
 • Raje podatkowe - wybrane zagadnienia
 • Dochody i wydatki gmin uzdrowiskowych w Polsce
 • Ceny transferowe - wybrane zagadnienia
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych
 • Wygasanie zobowiązań podatkowych w świetle orzecznictwa
 • Faktura w podatku vat
 • Unikanie podwójnego opodatkowania na gruncie umowy polsko-niemieckiej
 • Podatki i opłaty lokalne na przykładzie gminy Zamość w latach 2009-2015
 • Unikanie opodatkowania przez międzynarodowe holdingi i grupy kapitałowe w Polsce i na Ukraine
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych na Ukrainie i w Polsce
 • Procedury kontrolne w prawie podatkowym
 • Opodatkowanie Kościoła katolickiego i osób duchownych w Polsce
 • Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

2016

Prace magisterskie
 • Status prawny małżonka w polskim prawie podatkowym