2018

Prace magisterskie
 • Cielepała Ewelina, Bankowość centralna w Polsce - geneza i perspektywy rozwoju
 • Grzybek Katarzyna, Budowla w podatku od nieruchomości
 • Kurkiewicz Aneta, Opodatkowanie rolnictwa w Polsce
 • Radosz Kamil, Przywileje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w Polsce
 • Sharabidze Giorgi, Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

2017

Prace magisterskie
 • Baltyn Tomasz, Raje podatkowe - wybrane zagadnienia
 • Białek Ewelina, Dochody i wydatki gmin uzdrowiskowych w Polsce
 • Cięszczyk Joanna, Ceny transferowe - wybrane zagadnienia
 • Ciołek Iwona, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Dańko Marzena, Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych
 • Fijak Milena, Wygasanie zobowiązań podatkowych w świetle orzecznictwa
 • Fijak Paulina, Faktura w podatku vat
 • Gałecka Monika, Unikanie podwójnego opodatkowania na gruncie umowy polsko-niemieckiej
 • Przegon Agnieszka, Podatki i opłaty lokalne na przykładzie gminy Zamość w latach 2009-2015
 • Segin Roman, Unikanie opodatkowania przez międzynarodowe holdingi i grupy kapitałowe w Polsce i na Ukraine
 • Shchavinskyy Mark, Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych na Ukrainie i w Polsce
 • Skrzypek Angelika, Procedury kontrolne w prawie podatkowym
 • Sokołowski Jan, Opodatkowanie Kościoła katolickiego i osób duchownych w Polsce
 • Szymanik Aleksandra, Kontrola podatkowa przedsiębiorcy

2016

Prace magisterskie
 • Becker Ewelina, Status prawny małżonka w polskim prawie podatkowym