dr hab. Beata Kucia-Guściora prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Finansów i Prawa Finansowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: beata.kucia-gusciora_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6671-0334