2018
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016
2015

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

201220102009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany