Personalizm w kształtowaniu kompetencji

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Personalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki