Doradztwo zawodowe w procesie przygotowania człowieka do wejścia na współczesny rynek pracy – aktualne wyzwania

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy
Miejsce: Częstochowa
Nazwa jednostki: Zakład Doradztwa Zawodowego Wydział Pedagogiczny Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie