Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
[Psychopedagogical aspects of individual's functioning in working environment ]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
Miejsce: Ciechocinek
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy