Przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej