UMOWA O WSPÓŁPRACY pomiędzy Instytutem Oświaty Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych NANP Ukrainy a Instytutem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym