Członek Komitetu Redakcyjnego
[Member of the Editorial Board]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)