Wychowawcza wartość pracy w świetle encykliki Laborem Exercens
[Educational value of work in encyclical Laborem Exercens]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rozprawy Społeczne (ISSN: 2081-6081)
Rok wydania: 2015
Tom: 9
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 29-36
Streszczenie: Wykonywanie pracy łączy się z rozwijaniem wiedzy i umiejętności, kompetencji społecznych i osobistych, formowaniem charakteru, co prowadzi do samowychowania wykonującego ją człowieka. Celem opracowania jest ukazanie wymiaru wychowawczego pracy na podstawie encykliki Jana Pawła II Laborem Exercens oraz zwrócenie uwagi na wartości związane z pracą traktowaną jako obszar rozwoju człowieka i jego człowieczeństwa. W związku z tym w opracowaniu zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące wychowania i samowychowania w aspekcie przygotowania do pracy i wykonywania pracy oraz powiązanych z tym wartości, a także refleksje na temat pracy jako źródła kształtowania podmiotowości człowieka. Opracowanie ma charakter rozważań teoretycznych przeprowadzonych na podstawie analizy treści encykliki papieskiej oraz literatury dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem, wartościami, kształtowaniem podmiotowości, pedagogiką pracy.
Słowa kluczowe: praca, wartości, wychowanie, samowychowanie, podmiotowośćCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Wychowawcza wartość pracy w świetle encykliki Laborem Exercens",
journal = "Rozprawy Społeczne",
year = "2015",
number = "4",
pages = "29-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Wychowawcza wartość pracy w świetle encykliki Laborem Exercens. Rozprawy Społeczne, 4, 29-36.