Ogólnopolskie Seminarium Badawcze

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Ustroń
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej