nagroda zespołowa II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nagroda wewnętrzna