Umiejętności interpersonalne a funkcjonowanie zawodowe nauczycieli
[Interpersonal skills and professional functioning of teachers]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: EDUKACJA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości
Miejsce: Radom
Nazwa jednostki: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu