Współczesne kariery: implikacje dla poradnictwa
[Contemporary careers: implications for counseling]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Poznań
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej
Redaktorzy: Magdalena Piorunek
Strony od-do: 275-290
Streszczenie: Dzisiejsze kariery mają charakter zmienny i nieprzewidywalny, łączą pracę zawodową ze stylem życia. Sytuacja na rynku pracy wymaga aktywnego reagowania na okoliczności i elastycznych działań, ciągłego rozwijania kompetencji, umiejętności pokonywania przeszkód. Determinuje to potrzeby i oczekiwania społeczne w zakresie wspierania realizacji kariery oraz utrzymania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, wyznacza też cele i zadania, obszary i sposoby działań współczesnego poradnictwa. Artykuł podejmuje kwestie dotyczące charakterystyk dzisiejszych karier, kształtowania poczucia podmiotowości jako podstawowego czynnika realizacji kariery oraz poradnictwa rozumianego jako odpowiedź na aktualne potrzeby dotyczące wspierania rozwoju kariery.
Słowa kluczowe: kariera, podmiotowość, poradnictwoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Współczesne kariery: implikacje dla poradnictwa",
journal = "",
year = "2015",
pages = "275-290"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Współczesne kariery: implikacje dla poradnictwa. , 275-290.