Wychowawcza wartość pracy w świetle encykliki Laborem Exercens
[Educational value of work in encyclical Laborem Excercens]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II
Miejsce: Biała Podlaska
Nazwa jednostki: Zakład Pedagogiki