Przygotowanie do kariery zawodowej w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji
[Preparing for career in the context of National Qualifications Framework]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Częstochowa
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Współczesne uwarunkowania rynku pracy
Redaktorzy: Wioleta Duda, Daniel Kukla
Strony od-do: 11-24
Streszczenie: Realizacja kariery w zmieniającej się rzeczywistości wymaga posiadania odpowiednich do wymagań rynku pracy kompetencji. Dotyczy to zarówno kompetencji zawodowych, jak i społecznych, ponieważ obie kategorie decydują i zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Polska Rama Kwalifikacji, która umożliwia identyfikację i potwierdzenie kompetencji zdobytych w systemie edukacji formalnej i poza nim. Opracowanie podejmuje zagadnienia dotyczące tendencji zachodzących na rynku pracy, rezultatów powiązania Krajowych Ram Kwalifikacji z systemem kształcenia w Polsce oraz realizacji kariery zawodowej opartej na kompetencjach.
Słowa kluczowe: kariera, kompetencje, efekty kształcenia, Polska Rama KwalifikacjiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Przygotowanie do kariery zawodowej w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji",
journal = "",
year = "2015",
pages = "11-24"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Przygotowanie do kariery zawodowej w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji. , 11-24.