Profesjonalizm nauczyciela w kontekście rozwoju nowych technologii
[Teacher’s professionalism in context of new technologies development]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education (ISSN: 1507-6563)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 4(87)
Strony od-do: 740-750
Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienia związane z profesjonalizmem nauczycieli, który odnosi się do przygotowania zawodowego dotyczącego posiadania i wykorzystywania kompetencji w zakresie nowych technologii. Współczesna szkoła powinna wykorzystywać zainteresowania uczniów w tym zakresie, posługując się nowymi technologiami jako narzędziem wspomagającym proces kształcenia i wychowania. W artykule znajdują się treści dotyczące aktualnych wymagań dotyczących kompetencji nauczyciela wyznaczanych na podstawie założeń związanych z nowymi technologiami umieszczonych w podstawach programowych, możliwości rozwoju edukacji wspomaganej nowymi technologiami oraz profesjonalizmu nauczyciela w perspektywie rozwoju nowych technologii.
Słowa kluczowe: nauczyciel, kompetencje, nowe technologie, profesjonalizm
Dostęp WWW: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Profesjonalizm nauczyciela w kontekście rozwoju nowych technologii",
journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education",
year = "2014",
number = "4(87)",
pages = "740-750"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2014). Profesjonalizm nauczyciela w kontekście rozwoju nowych technologii. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education, 4(87), 740-750.