Profesjonalizm nauczyciela w kontekście rozwoju nowych technologii
[Teacher’s professionalism in context of new technologies development]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciel jako kreator europejskich innowacji edukacyjnych
Miejsce: Radom
Nazwa jednostki: WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu