Kariera w kontekście wyzwań rynku pracy i humanizacji
[ Career in the context of the challenges of the labor market and the humanization]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie