Młodzież na drodze kariery w aspekcie oddziaływań wychowawczych
[Young people's career path in view of educational influence]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Młodzież na progu dorosłości: zagrożenia, trudności, szanse
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji