Źródła satysfakcji zawodowej w deklaracjach nauczycieli gimnazjów
[Sources of professional satisfaction in teachers’ declaration]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Młodzież w poszukiwaniu szczęścia : dokąd, po co, jak i z kim?
Redaktorzy: Zbigniew Bronisław Gaś
Strony od-do: 207-226
Streszczenie: Satysfakcja zawodowa jest podstawą zadowolenia i spełnienia w pracy, co z kolei stanowi niezbędny warunek poczucia szczęścia w życiu. Problematyka ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do pracy nauczycieli, wychowujących kolejne pokolenia. Ważne jest, aby tę profesję wykonywali ludzie szczęśliwi, bez poczucia frustracji zawodowej. Przedmiotem artykułu są rozważania na temat satysfakcji z pracy oraz najważniejszych obszarów funkcjonowania nauczyciela w pracy. Celem artykułu jest ukazanie czynników związanych z pracą nauczycieli, które mają największe znaczenie dla ich poczucia satysfakcji zawodowej. Egzemplifikacją podjętych zagadnień jest analiza wyników badań empirycznych prowadzonych w tym zakresie, a także prezentacja wniosków.
Słowa kluczowe: satysfakcja zawodowa, nauczyciele, praca zawodowaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Źródła satysfakcji zawodowej w deklaracjach nauczycieli gimnazjów",
journal = "",
year = "2014",
pages = "207-226"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2014). Źródła satysfakcji zawodowej w deklaracjach nauczycieli gimnazjów. , 207-226.