Między wychowaniem a karierą zawodową
[Between education and career]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Beata Jakimiuk