Kompetencje nauczycieli wobec zagrożeń wirtualnego świata
[Teachers’ competencies in coping with dangers of digital world]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Bielsko-Biała
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności - dylematy, poszukiwania i inspiracje
Redaktorzy: Ewa Kochanowska, Joanna Skibska
Strony od-do: 195-215
Streszczenie: Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu dotyczą prawie wszystkich młodych ludzi. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej oraz wyznaczają kierunki działań, jakie powinni podjąć pedagodzy. Skuteczność tych działań zależy przede wszystkim od kompetencji nauczycieli, które powinny być stale aktualizowane i rozwijane. Artykuł zawiera charakterystykę wirtualnej rzeczywistości, opis funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz zagrożeń dotyczących tego uzależnienia, a także prezentuje kompetencje nauczycieli związane z kształtowaniem nawyków i zachowań przy korzystaniu z komputera i Internetu.
Słowa kluczowe: nauczyciel, kompetencje, zagrożenia, wirtualny światCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Kompetencje nauczycieli wobec zagrożeń wirtualnego świata",
journal = "",
year = "2013",
pages = "195-215"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2013). Kompetencje nauczycieli wobec zagrożeń wirtualnego świata. , 195-215.