Rozwój zawodowy jako proces i jako rezultat rozwoju człowieka
[Professional development as the process and the result of personal development]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat. T. 2
Redaktorzy: Ireneusz Siudem, Marcin Stencel
Tom: 2
Strony od-do: 297-316
Streszczenie: Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym w ramach ogólnego rozwoju człowieka. Jest uznawany za kategorię rozwoju społecznego ściśle powiązaną z pozostałymi kategoriami rozwojowymi; jednocześnie można go wydzielić spośród innych procesów życia człowieka. Rozwój zawodowy potwierdza i wzbogaca nasze człowieczeństwo. Umożliwia urzeczywistnianie własnych pragnień i wykorzystanie pełni swojej osobowości. Rozwój zawodowy jest procesem rozwijania zawodowych zainteresowań i zdolności, co w efekcie ma prowadzić do poszerzania wiedzy i umiejętności w określonym obszarze. Ukierunkowuje życie człowieka od najwcześniejszych lat aż do starości. Ma charakter ciągły, posiada społeczno-kulturowe uwarunkowania, a jego cechą szczególną jest potencjał rozwojowy każdego człowieka. Rozwój zawodowy jest zjawiskiem obserwowalnym, można go badać i opisywać. Ma zawsze określony kierunek i nieodwracalny przebieg. Wyraża się nie tylko w zachowaniach, ale i w postawach człowieka. Wynikiem rozwoju zawodowego są zmiany zachodzące w świadomości człowieka. Rozwój zawodowy może być rozumiany jako wynik i przejaw sukcesu uzyskanego w działalności zawodowej; szersze pojęcie rozwoju zawodowego akcentuje proces odbywający się w różnych etapach życia człowieka.
Słowa kluczowe: rozwój człowieka, rozwój zawodowy, karieraCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Rozwój zawodowy jako proces i jako rezultat rozwoju człowieka",
journal = "",
year = "2013",
pages = "297-316"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2013). Rozwój zawodowy jako proces i jako rezultat rozwoju człowieka. , 297-316.