Aspiracje i plany zawodowe studentów pedagogiki KUL w kontekście czynników wspomagających wejście na rynek pracy
[Aspirations and career plans of KUL pedagogy students in the context of the factors facilitating the labour market]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Przygotowanie zawodowe pedagogów a potrzeby rynku pracy
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki UMCS