Kariera zawodowa i jej uwarunkowania w kontekście edukacji permanentnej
[Career and its determinants in the context of lifelong learning]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL